niderlandzki.net.pl

mgr Dorota Miller

mgr Dorota Miller

tłumacz przysięgły języka niemieckiego i niderlandzkiego.

Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości z dniem 22 lipca 2005 pod numerem TP/1805/05


Przygotowanie zawodowe:

  • germanistyka ze specjalizacja niderlandystyczną,
  • podyplomowe studium handlu zagranicznego,
  • 5 lat pracy w handlu zagranicznym.

Wieloletnia praktyka zawodowa – tłumacz przysięgły od roku 1991!