niderlandzki.net.pl

CENNIK – JĘZYK NIDERLANDZKI

Tłumaczenia przysięgłe:

Tłumaczenie przysięgłe  PL-> NL

 43,00
1125 znaków*)

Tłumaczenie przysięgłe  NL->  PL

 40,00
1125 znaków

Tłumaczenia pisemne zwykłe:

Tłumaczenie pisemne PL -> NL
Pojedyncza korekta tekstu

 43,00
1500 znaków

Tłumaczenie pisemne NL -> PL
Pojedyncza korekta tekstu

 40,00
1500 znaków

Dodatkowa korekta tekstu

 +20%
 

Tłumaczenie ekspresowe
– odbiór w tym samym dniu

 +50%
 

 

 

CENNIK – JĘZYK NIEMIECKI

Tłumaczenia przysięgłe:

Tłumaczenie przysięgłe  PL- DE

 35,00
1125 znaków*)

Tłumaczenie przysięgłe  DE- PL

 30,00
1125 znaków

Tłumaczenia pisemne zwykłe:

Tłumaczenie pisemne PL -> DE
Pojedyncza korekta tekstu

 35,00
1500 znaków

Tłumaczenie pisemne DE -> PL
Pojedyncza korekta tekstu

 33,00
1500 znaków

Dodatkowa korekta tekstu

 +15%
 

Tłumaczenie ekspresowe – odbiór w tym samym dniu

 +50%
 

 

Wysyłka pocztą:

Priorytet zwykły

 +8 PLN
 

Priorytet polecony

 +8 PLN
 

j.w. + pobranie

 +10 PLN
Zapłata za tłumaczenie 
przy odbiorze

 

Ceny netto, nie zawiera podatku VAT (23%)

*) w przypadku tłumaczeń przysięgłych (1 strona = 1125 znaków wliczając uzasadnione spacje pomiędzy słowami) według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131).