niderlandzki.net.pl

Oferta – tłumaczenia:

 • dokumenty samochodowe (faktura, dowód rejestracyjny, zaświadczenie o wymeldowaniu pojazdu, Książka Pojazdu),
 • druki,
 • prawa jazdy, dowody osobiste, paszporty,
 • faktury,
 • wszelka dokumentacja celna,
 • raporty finansowe,
 • umowy (np. o pracę, sprzedaży, zastawu, cesji),
 • akty notarialne,
 • akty USC,
 • dokumentacja księgowa, zaświadczenia o zarobkach, roczne zestawienia dochodów,
 • akty założycielskie, umowy spółek,
 • raporty i opinie prawne,
 • wszelkie świadectwa i zaświadczenia, dyplomy,
 • tłumaczenia z zakresu medycyny, ekonomii, budownictwa i prawnicze.

 

Jak zamawiać – tłumaczenia pisemne:

 • Proszę przesłać tłumaczenie lub próbkę do wyceny faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Aby zapewnić spójność terminologii należy dostarczyć wszelkie materiały pomocnicze dotyczące przedmiotu tłumaczenia, glosariusze, dotychczasowe tłumaczenia i inne teksty pomocnicze.
 • W zleceniu należy dokładnie określić zakres pracy (tłumaczenie, redakcja, korekta, wydruk, format pliku, czy całe tabele mają być dokładnie przetłumaczone itp.)
 • Po uzgodnieniu ceny i terminu przyślę Państwu pisemne potwierdzenie i poproszę o oficjalne zamówienie.
 • Gotowe tłumaczenie odeślę pocztą elektroniczną, zwykłą lub faksem.
 • Za tłumaczenie można zapłacić przelewem, przy odbiorze lub przekazem pocztowym.

 

UWAGA!
W przypadku tłumaczenia przysięgłego proszę przesłać dokument faksem lub zeskanowany mailem i jednocześnie przesłać oryginał w kopercie (lub przedstawić oryginał przy odbiorze).